نمونه کارهای شرکت

بررسی و کنترل فنی طرح ها

بررسی و کنترل فنی طرح ها

بررسی و کنترل فنی طراحی های سامانه های نوین آبیاری

طراحی اراضی خرده مالکی

طراحی اراضی خرده مالکی

هدف از طراحی طرح های آبیاری سامانه های نوین آبیاری...

آبياري و زهكشي

آبياري و زهكشي

آبياري و زهكشي

آب با فشار كم (حدود يك اتمسفر )

آب با فشار كم (حدود يك اتمسفر )

در اين روش آبياري ، آب با فشار كم (حدود يك اتمسفر ) پس از گذشتن از دستگاه كنترل مركزي ( در صورت نياز توام با كود محلول ) بوسيله لوله هائي كه در سطح زمين پخش شده ،

طرح آبیاری قطره ای باغات ارومیه

طرح آبیاری قطره ای باغات ارومیه

آبیاری قطره ای آبياري قطره اي عبارتست از پخش آهسته آب بر سطح يا زير خاك به صورت قطرات مجزا ، پيوسته ، جريان باريك يا اسپري ريز از طريق قطره چكا نها يي كه در طول خط انتقال آب قرار دارند .