اعطای تسهیلات به کشاورزان برای خرید پهپاد سم پاش ۲۶ بهمن، ۱۳۹۹

اعطای تسهیلات به کشاورزان برای خرید پهپاد سم پاش

مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب گفت:برای خرید پهپاد سم پاش به کشاورزان تسهیلات اعطا می شود.

اعتبارات رایگان دولت برای توسعه آبیاری نوین ۱۳ بهمن، ۱۳۹۹

اعتبارات رایگان دولت برای توسعه آبیاری نوین

در صورت یکپارچه سازی اراضی کشاورزی ، دولت ، سیستم های نوین آبیاری تحت فشار را به صورت رایگان ، توسعه می دهد.